ครูโรงเรียนตั้งใจวิทยาคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ครูวิมาน  บูรณ์เจริญและครูอาทิตย์ฐาน   จันทร์หอม ได้ไหว้ลาเจ้าที่โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม เพื่ออำลาและเดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*